Zwroty i wymiany

W Momtobe.pl codziennie dokładamy wszelkich starań, abyś była zadowolona z wybranego produktu. Jeśli jednak zdarzy się, że wybrany produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz skorzystać z 3 rozwiązań:

Wymiana

Poznaj szczegóły


1. 
W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na produkt o innym rozmiarze lub kolorze (różnice w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń bielizny oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko.

3.  Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem (np. łącznie z poduszkami w biustonoszach lub strojach kąpielowych typu push-up) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

BENEFIT – Producent Bielizny

ul. Rudzka 9-11,

54-427 Wrocław 

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu, dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar oraz za transport zamówienia (najniższa możliwa w sklepie kwota dostawy).

5. Koszty związane z transportem paczki zwracanego lub wymienianego towaru do Producenta (momtobe.pl) pokrywa Klient.

Do pobrania:

Zwrot

Poznaj szczegóły


1. 
W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na produkt o innym rozmiarze lub kolorze (różnice w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń bielizny oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko.

3.  Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem (np. łącznie z poduszkami w biustonoszach lub strojach kąpielowych typu push-up) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

BENEFIT – Producent Bielizny

ul. Rudzka 9-11,

54-427 Wrocław 

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu, dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar oraz za transport zamówienia (najniższa możliwa w sklepie kwota dostawy).

5. Koszty związane z transportem paczki zwracanego lub wymienianego towaru do Producenta (momtobe.pl) pokrywa Klient.

Do pobrania:

Reklamacja

Poznaj szczegóły

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres:

 BENEFIT – Producent Bielizny

ul. Rudzka 9-11,

54-427 Wrocław 

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu, dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar oraz za transport zamówienia (najniższa możliwa w sklepie kwota dostawy).

5. Koszty związane z transportem paczki zwracanego lub wymienianego towaru do Producenta (momtobe.pl) pokrywa Klient.

6.   Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.

7.  W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy i wolny od wad, wedle wyboru Klienta.

8. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz  z kosztami dostarczenia towaru.  

Do pobrania: